Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Miejcie nadzieję - interpretacja

Sytuacja lirycznaMiędzy podmiotem lirycznym a adresatem utworu wyczuwalne jest pewne napięcie. Podmiot wzywa grupę mężczyzn do zachowania odwagi i nadziei. Jednocześnie można się domyślać, że próby podtrzymania tej wiary kiedyś już zawiodły, bo co rusz  pojawia się jakieś wyrażenie,
Przedmiot lirycznyPrzedmiotem wiersza są wartości takie jak nadzieja, odwaga, które wpisane są w archetyp mężczyzny-wojownika. Zadaniem adresata jest podtrzymywanie pozytywnego ducha,
Podmiot lirycznyPodmiot liryczny zwraca się do pewnej zbiorowości, posługując się drugą osobą liczby mnogiej. Pod koniec jednak „wy” zastąpione jest przez „my”, co świadczy o tym, że podmiot się z tą grupą identyfikuje. A jest to społeczność
Analiza wierszaUtwór, podobnie jak każda jego strofa, rozpoczyna się poleceniem, imperatywem. Najpierw jest to wezwanie do nadziei. Przy tej okazji pojawia się znaczący kontrast (który okaże się znakiem paralelizmu składniowego w całym wierszu): „wątły kwiat” pokrywający „spróchniały rdzeń” -  metafora słabej nadziei, przeciwstawiony jest nadziei właściwej, mocnej. Tylko taka bowiem przypomina „ziarno”, może więc przynieść owoce.

Dalej schemat się powtarza, ale przynosi kolejne porównania, przenośnie i nowe znaczenia. Znów pojawiają się antytezy: „jednodniowa” odwaga i, z drugiej strony - „podniesiona głowa”. Jest to upersonifikowana odwaga, stojąca na straży idei i porządku.

W miarę czytania tekstu, coraz wyraźniejsza staje się intencja autora, który pragnie skojarzenia opiewanych cnót z męskością. Nie zadowala się przy tym porównaniem odwagi do